Ferrer Seguí, Pau

Tornar al llistat

Inca, 13/05/1844
Prev. 07/05/1868
Def. 17/04/1904
Fou ordenat prevere dia 07.05.1868 havent obtingut el grau de Batxiller en Teologia, en el Seminari de Mallorca. Dia 22.10.1864 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 25.08.1869 demana permís per passar a viure a Palma per raons familiars. De 1871 a 1874 fou Vicari de Selva. De 1888 a 1903 fou el Rector del Convent de Sant Domingo d’Inca i l’any 1889 fou nomenat Notari de l’Arxiprestat, càrrec que tingué fins a la mort. Als locals de Sant Domingo hi organitzà una preceptoria, on hi preparà molts infants que passaren al Seminari per seguir els estudis eclesiàstics,i altres que pogueren gaudir de la seva cultura. Dia 05.04.1902 regalava a la Biblioteca del Palau l’obra autògrafa Vida del Beato Raymundo Lulio Màrtir y Doctor Iluminado de la Tercera Orden de San Francisco de Assís, del P. Antonio Raymundo Pascual, publicada por primera vez en 1890 por la Sociedad Arquelògica Luliana. BOBM 1904, 141. Darder F0145.