Ferrer Torelló, Ignasi

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1832
Prev. 00/00/0000
Def. 07/02/1901
L’any 1861, essent Beneficiat a la Seu, fou nomenat segon confés del Monestir de santa Catalina de Sena. BOBM 1901, 92. AC 1568. Darder F0148.