Ferriol Amengual, Joan

Tornar al llistat

Sineu, 01/01/1852
Prev. 04/06/1887
Def. 26/09/1907
Fou ordenat prevere dia 04.06.1887. Dia 20.10.1886 havia fet Títol de patrimoni. Exercí el ministeri servint la feligresia que es reunia al temple de la Mercè (Palma), fins que dia 10.08.1905 els PP. Mercedaris començaren a celebrar el culte en son antic temple. Col·laborà amb Mn. Alcover tot replegant Rondaies. Els anys que era estudiant residia a Can Dameto de sa Quartera i era el mestre dels fills de la casa, com també ensenyava música als criadets de la casa i amb ells formà una Capella Davídica que anava a cantar a diferents Novenes i XL Hores de les que es feien a Palma. BOBM 1907, 373. Darder F0163.