Ferriol Fuster, Rafel

Tornar al llistat

Sineu, 17/05/1871
Prev. 01/01/1900
Def. 05/04/1940
Fou ordenat prevere en el mes de Juny de 1900. Féu títol de Patrimoni dia 27.04.1899. Començà l’exercici del ministeri dedicat a l’ensenyament a Inca, a l’Acadèmia, d’on també n’era el Director Espiritual. Dia 17.03.1903 feu oposicions per Capellà de presons i tragué el número 10, i li tocà la presó de Chinchilla i el Sr. Bisbe li dóna permís per a cinc anys. L’any 1906 fou destinat a Barcelona, el 1912 a Tarragona, on fundà un Asil escolar per a infants inadaptats. El 1924 retornà a Mallorca. Obtingué molts diplomes i distincions per la feina feta. BOBM 1940, 169-170. Darder F0167.