Ferriol Mayol, Antoni

Tornar al llistat

Sant Joan, 16/01/1861
Prev. 19/09/1885
Def. 18/01/1938
Fou ordenat prevere dia 19.09.1885. Havia fet títol de Patrimoni dia 15.07.1882. L’any 1887 fou Adscrit a la parròquia de Valldemossa, per passar a la parròquia de Sant Llorenç l’any 1907. Dia 12.11.1910 fou nomenat Vicari de Sant Joan, renunciant a la Vicaria el 1935 per manca de salut. BOBM 1938, 39. Estelrich, 149. Darder F0168.