Adrover Marquès, Jaume

Tornar al llistat

Puigpunyent, 18/02/1884
Prev. 17/09/1909
Def. 27/11/1944
Havent fet els estudis eclesiàstics en el Seminari d’Eivissa, allà fou ordenat prevere l’any 17.09.1909. L’any 1910 ja el trobam exercint el ministeri a Deià. De 1912 a 1936 fou Vicari de Puigpunyent. Morí el 27.11.1944 BOBM 1944 pàg. 440. BOBM 1909, 136, 137; 1911, 54; 1912, 364.