Alcover Sureda, Antoni M.

Tornar al llistat

Manacor, 02/02/1862
Prev. 18/12/1886
Def. 08/01/1932
Prevere18.12.1886. 1891 es llicencià en Teologia i 1893 en Dret Canònic al Seminari Central de València. 1887 Vicari de Manacor. 1883 Catedràtic d’Història Eclesiàstica del Seminari. 1895 Professor de Llocs Teològics. 1898 Catedràtic de Llengua i Literatura mallorquines al Seminari. 1898 Vicari General i Provisor. 1905 Canonge Magistral. 1885 començà a publicar “Contarelles” que esdevindrà la Col·lecció de Rondalles Mallorquines d’En Jordi des Racó. 05.11.1900 envià la Lletra de Convit per a l’obra del Diccionari. 1900 President de la Comissió Editora Lul·liana. 1906 Convoca i presideix el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 1911 President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 1921 Degà de la Seu de Mallorca. +Palma 08.01.1932 BOBM 1932, pàg.41-43. GEM vol. I pàg. 81-83. Fuster pàg. 42-52. Francesc de B. Moll “Un home de Combat” 19??. BOBM passim