Fuster Cortès, Miquel

Tornar al llistat

Artà, 28/12/1887
Prev. 20/12/1913
Def. 28/04/1970
La família s’establí a Inca, on aixecaren una indústria de pasta de sopa. Fou ordenat prevere el 20.12.1913 i començà a exercir el ministeri a Búger, com Vicari. L’any 1926 passà a Inca com Vicari. Llargues temporades fou el capellà castrense de la ciutat, desenvolupant una bona tasca catequètica en la barriada que sorgia passat la via del tren, en els locals que el Rector Raió anava aixecant. Es jubilà de la vicaria inquera l’any 1967 i passà a viure a Palma, ajudant en la nova parròquia de Sant Alonso Rodríguez, fins que li arribà la mort. BOBM 1970, 301. Darder F0361.