Frontera Martorell, Gabriel

Tornar al llistat

Llubí, 27/12/1920
Prev. 26/05/1945
Def. 17/01/1994
Fou ordenat prevere dia 26.05.1945. Havia participat en el certamen presentant els Nº 447 i 448. Començà a exercir el ministeri com vicari de la parròquia de Lloseta i el 1949 fou nomenat Ecònom de Son Carrió, on l’exercí fins a la jubilació, que li arribà el 1990, que retornà a Llubí. Els bons amics que deixà a Son Carrió han fet imprimir dos volums de poesies: 2007 “De Son Carrió al Cel. Poesies i gloses 1980-1993” BOBM 1994, 212. Darder F0348.