Frontera Bernat, Francesc

Tornar al llistat

Sóller, 26/09/1894
Prev. 20/12/1919
Def. 01/01/1936
Fou ordenat prevere dia 20.12.1919. Havia fet el títol de Patrimoni dia 09.11.1918. Els anys d’estudi en el Seminari participà en el Certamen amb els nº 443, 444, 445 i 446. Començà l’exercici del ministeri com Vicari de Ses Salines (1919-1921). El 1921 fou nomenat Professor de Llatí, Grec, Hebreu i Francès al Seminari i Capellà de les Religioses del Centre Eucarístic. Aquests anys també té cura de les Escoles Nocturnes de sant Josep. S’havia llicenciat (1928) en Filosofia i Lletres a la universitat de Barcelona. L’any 1934 era professor de l’Escola Normal de València. Després el trobam com professor a l’Institut de Felanitx i passà a Madrid per fer oposicions a aquella plaça i allà el sorprengué la guerra civil i fou assassinat aquells dies. No es saberen notícies d’ell fins que acabà la guerra, aposta a Sóller li feren un funeral dia 06.06.1939. BOBM 1939, 223. Sunyer, 320. Darder F0345. Martirologio Matritense del s. XX, 241.