Fiol Colom, Guillem

Tornar al llistat

Palma, 03/01/1918
Prev. 21/09/1940
Def. 03/02/1993
Fou ordenat prevere dia 21.09.1940. Havia participat en el certamen, presentant els treballs Nº 423, 424, 425 i 426. De 1940 a 1943 fou Vicari de Sóller. De 1943 a 1940 Ecònom de Deià per passar aquest mateix any a Ses Salines com Vicari, esdevenint-ne Regent davant l’estat de salut del venerable Rector. Acabà les obres del temple i de la Rectoria, tingué diligent cura de la litúrgia i de l’A.C., fomentà la devoció a la Mare de Déu de Fàtima. El 1952 era nomenat Prefecte de disciplina i professor del Seminari, guanyant, per oposició, la Càtedra de Física i Ciències Naturals Fou el fundador i primer Director de Radio Popular 1959-1966, Delegat de la Comissió Diocesana de Mitjans de Comunicació Social. Vicari General 1966-1976. Canonge de la Seu 1975. Fou el primer President de la Comissió Diocesana d’Orgues Històrics (1976) Com músic ha deixat escrites peces per a Orgue, Himnes de Laudes i Vespres, Goigs i Armonitzacions de diferents cançons del nostre folcklor. BOBM 1993, 206-209 GEM, V, 327; Sunyer 372. AC 1689. Darder F0180.