Fiol Mercadé, Joan

Tornar al llistat

Castellar de Nuch (Barcelona), 16/03/1914
Prev. 03/06/1944
Def. 21/03/1985
L’any 1934 entrà al nostre Seminari, ja que la família vivia al Terreno. La guerra (1936) el trobà a Barcelona i no pogué venir a Mallorca, però el 1939 entrà al Seminari de Solsona. L’any 1942 torna a Mallorca, acaba la Teologia i l’Arquebisbe Miralles l’incardinà, i ordenà prevere el 03.06.1944. Exercí el ministeri a les parròquies de La Soledat i a Santa Creu. El 1949 fou incardinat a la diòcesi de Barcelona. BOBM 1985, 118. Darder F0191.