Fiol Moragues, Joan

Tornar al llistat

Costitx, 11/11/1875
Prev. 20/09/1902
Def. 30/08/1937
Fou ordenat prevere dia 20-09.1902. Havia fet Expedient de Patrimoni dia 24.04.1901. De 1902 a 1911 anà, tots els diumenges i festes, a dir missa al lloc de Jornets. L’any 1914 fou nomenat Vicari de Costitx, càrrec que serví fins a la mort. BOBM 1937, 543. Darder F0193. HdC 1937, 174.