Fleixas Moner, Macià

Tornar al llistat

Andratx, 25/09/1875
Prev. 24/09/1898
Def. 11/08/1948
Fou ordenat prevere dia 24.09.1898. Féu el Títol de Patrimoni dia 02.03.1897. L’any 1893 havia entrat a La Sapiència. Començà l’exercici del ministeri a Andratx, com Vicari. De 1921 a 1935 fou Catedràtic d’Humanitats al Seminari, per retornat dit any a la Vicaria del seu poble nadiu. Fou col·laborador de Mn. Alcover en l’obra del Diccionari. El 1922 començà a ser el Capellà del Monestir de Santa Elisabet, i el 1925 Vocal del Tribunal de comptes. BOBM 1948, 385. Darder F0214.