Fleixas Sorà, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1840
Prev. 01/01/1867
Def. 12/11/1921
Fou ordenat prevere el 1867. L’any 1878 fou nomenat Vicari in Capite de Santa Catalina, tenint cura que dia 04.10.1885 s’hi establissin les Religioses Franciscanes. Participà a les oposicions a Rectoria que promogué el Bisbe Cervera i dia 16.04.1887 fou nomenat rector arxiprest d’Andratx, càrrec que regentà fins a la mort. BOBM 1921, 433. Darder F0215.