Florit Ripoll, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 00/00/0000
Prev. 29/03/1868
Def. 25/03/1926
Dia 23.09.1864 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 29.03.1868 era ordenat prevere. Dia 20.05.1871 era nomenat Vicari de santa Eulàlia. Dia 03.03.1874 rebia una plaça d’ecònom d’un Benefici de la Seu. I dia 12.07.1875 fou nomenat Ecònom de sa Pobla, on hi restà fins dia 01.10.1883 que cessà i passà a Menorca. Darder F0223. HdC 1926, 95.