Fluxà Alemany, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 27/05/1875
Prev. 18/03/1903
Def. 06/01/1953
Fou ordenat prevere dia 18.03.1903 Ja abans de l’ordenació presbiteral era el capellà d’honor del Bisbe Campins, ajudant en tota la feina que es feia al Palau, tant a la Cúria, com a la Biblioteca i a l’Arxiu Diocesà. Celebrava cada dia a l’oratori de Sant Pau del Palau. L’any 1907 capellà del Monestir de santa Clara. El 1912 Obtingué el grau de Llicenciat en Teologia a València. El 1914 fou nomenat notari de la Cúria eclesiàstica. El 1926 fou nomenat arxiver. BOBM 1953, 106. Darder F0228.