Font Arbós, Josep

Tornar al llistat

Palma, 04/02/1886
Prev. 15/03/1930
Def. 15/09/1964
Després d’haver fet els estudis civils de Dret, es dedicà a la vida política excel·lint com a orador i líder en la societat illenca. Fou elegit regidor de l’Ajuntament de Palma l’any 1911 i el 1915 com representant del Catolicisme polític illenc, fent part del partit conservador. El 1918 s’uneix a la Lliga del Bon Mot, esdevenint-ne un gran promotor i president. Començà els estudis eclesiàstics, sent ordenat prevere a Barcelona dia 15.03.1930. Havia fet Títol de Patrimoni dia 27.01.1930. Foren moltes les activitats pastorals que emprengué, dedicant-se de bona manera a la predicació. Va estar molt lligat a la Fundació Natzaret des de la creació. L’any 1945 obtingué la Canongia Magistral de la diòcesi menorquina i allà residí fins a la mort. BOBM 1964, 216.. GEM, XIX, 30. Darder F024.