Font Cantallops, Bartomeu

Tornar al llistat

Llucmajor, 20/10/1871
Prev. 17/12/1898
Def. 03/07/1949
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898. Dia 07.06.1898 féu el Títol de Patrimoni. Exercí el ministeri des de la parròquia de Santa Eulàlia, atenent les feligresies de la Soledat, Son Ferriol i Cas Correu. Tingué cura de la urbanització de Son Ferriol per aquesta raó, a Son Ferriol, hi ha una plaça dedicada a aquest Prevere. Fou membre fundador de la Societat de l’Esperanto a Mallorca. En l’avinentesa del centenari de la fundació del lloc de Son Ferriol (1918-2018) Jaume Oliver Jaume i Bartomeu Font Ferrà publicaren Bartomeu Font Cantallops i la fundació de Son Ferriol. BOBM 1949, 328. Darder F0243.