Font Castellà, Gabriel

Tornar al llistat

Petra, 07/05/1861
Prev. 20/12/1889
Def. 30/10/1945
Fou ordenat prevere a Menorca dia 20.12.1889 quedant incardinat a aquella església, doncs allà havia fet els estudis eclesiàstics. Rebé el nomenament de Vicari de Ferreries i allà va estar fins el mes d’Agost de 1895, que s’incardinà a Mallorca, exercint el ministeri en la vila nadiua, ajudant a la parròquia i a l’església del Convent de Sant Bernadí. Era l’Obrer de la Confraria de les Ànimes de la parròquia petrera. Torrens II, 231. HdC 1946, 306.