Frontera Arrom, Antoni

Tornar al llistat

Inca, 08/12/1859
Prev. 01/01/1888
Def. 25/07/1902
Fou ordenat prevere l’any 1888. Dia 10.09.1885 va fer Títol de Patrimoni. Dia 07.04.1902 se li dóna permís per passar a Sudamèrica, demanant-li que faci conèixer a la Cúria de Mallorca el lloc on s’estableixi. BOBM 1904, 306. Fiol Nº 388. Darder F0343.