Frau Vell, Jordi

Tornar al llistat

Palma, 30/10/1878
Prev. 19/09/1903
Def. 18/12/1937
Començats els estudis eclesiàstics l’any 1896 entrà a La Sapiència. No va fer Títol de Patrimoni perquè ja tenia un benefici en la parròquia de Santa Creu. Fou ordenat prevere dia 19.09.1903 De 1903 a 1910 fou adscrit a la parròquia de Santa Creu, actuant com a notari de la Confraria de sant Pere i sant Bernat. L’any 1918 fou el secretari de la Visita Pastoral del Dr. Domenech. 1920 fou nomenat vicari cooperador de l’Almudaina. Fou visitador i confès de diferents comunitats Religioses. BOBM 1937, 738. AC 1633. Darder F0339.