Font Ferriol, Bernardí

Tornar al llistat

Sant Joan, 01/01/1847
Prev. 21/12/1872
Def. 20/02/1914
Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 21.12.1872. Dia 20.12.1869 havia fet Títol de Patrimoni. Començà l’exercici del ministeri en la vila nadiua com Vicari de la parròquia i Rector de Consolació. Fou col·laborador a l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. L’any 1887 participà a les oposicions a Rectories convocades pel Bisbe Cervera pel mes de Novembre de 1886. En principi no tragué parròquia, però la ràpida mort de Mn. Antoni Real i Jaume (10.08.1887), que havia tret la rectoria d’Inca, va fer que dia 16.10.1887 fos nomenat Rector d’Inca per la reina regent, on hi restà fins a la mort. Li pertocà tenir cura del nou temple i edificar la rectoria. L’any 1913 li hagueren d’assignar un regent, degut a son estat de salut. BOBM 1914, 39; Estelrich 150. Darder F0248. HdC 1914,48.