Font Lliteras, Joan

Tornar al llistat

Petra, 06/04/1928
Prev. 20/06/1954
Def. 00/00/0000
Prev. 20.06.1954 i enviat com a vicari en la parròquia de Santa Maria dels Dolors (Manacor), l’any 1957 era enviat com a ecònom de Son Macià. El 1964 era l’ecònom de Son Servera. El 1975 Passà d’ecònom a Pollença i el 1982 a Sant Llorenç fins que es jubilà a Petra l’any 2008. L’any 2013 féu una làpida ceràmica, que posteriorment ha passat a bronze, sobre el Beat Juníper Serra, que fou posada a la façana del temple parroquial.