Font Monteros, Pere Antoni

Tornar al llistat

Porreres, 01/01/1850
Prev. 01/01/1879
Def. 05/10/1915
Fou ordenat prevere el 1879 Dia 23.01.1880 va fer Títol de Patrimoni. De 1880 a 1914 fou el Vicari in Capite de Sant Jordi, on hi desenvolupà una gran activitat religiosa i social: escolarització dels infants, creació del cementiri. Tingué cura que les Religioses Franciscanes hi bastissin, dia 23.10.1904, llur Convent. A Sant Jordi hi ha la Plaça Monteros que recorda la seva acció apostòlica i social, com també a Palma té el Carrer Font i Monteros. BOBM 1915, 383. Darder F0261.