Font Parera, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1853
Prev. 02/04/1881
Def. 11/04/1905
Fou ordenat prevere dia 02.04.1881. Dia 27.01.1879 va fer Títol de Patrimoni. Sempre Primatxer i Adscrit a la parròquia manacorina, tenint cura de la feligresia de Son Negre. Bon col·laborador de Mn. Alcover tant a l’obra del Diccionari, com al replec de Rondaies. BOBM 1905, 102. Darder F0262.