Font Quetglas, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 03/05/1899
Prev. 15/10/1922
Def. 00/00/0000
Avançant en els estudis eeclesiàstics, l’any 1918 entrà al Col·legi de la Spiència. Fou ordenat prevere dia 15.10.1922 Féu Títol de Patrimoni dia 17.09.1921. Començà l’exercici ministerial com Vicari in Capite de Biniamar (1922-1928) L’any 1928 passà a Roma, on es Doctorà en Sagrada Teologia i es Llicencià en Dret Canònic. Acabats els estudis superiors entrà al cos de capellans castrenses. La Guia de 1964 ens diu que residia a València i era del Cos d’Aviació. Darder F0270.