Forteza Cortès, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1848
Prev. 21/12/1872
Def. 13/01/1925
Fou ordenat prevere dia 21.12.1872 Dia 22.04.1869 va fer Títol de Patrimoni. Bon col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. Participà a les oposicions a Rectoria que féu el bisbe Cervera el 1886, qui li digué que les havia aprovades, però que no li podia donar una Rectoria, però el nomenava Vicari de Sta. Eulàlia, càrrec que ocupà de 1887 a 1900. A son testament deixà una bona part per a l’església de Galilea, que serví per fer una bona repassada a la façana del temple. BOBM 1928, 179. Darder F0285.