Forteza Pinya, Francesc Segismund

Tornar al llistat

Palma, 06/02/1874
Prev. 26/03/1898
Def. 28/12/1944
Ja havia aconseguit el Batxillerat a l’Institut abans de començar els estudis al Seminari., fou ordenat prevere dia 26.03.1898 a Ciutadella. Havia fet Títol de Patrimoni dia 29.04.1896. De 1901 a 1906 fou Vicari Supernumerari de Santa Eulàlia. De 1909 a 1913 Catedràtic de Literatura i perfecció de llatí al Seminari, El 1913 retorna a la Vicaria de Santa Eulàlia. Quan l’any 1899 es crea la Comissió per a la publicació de les Obres de Ramon Llull, aquest prevere fou proposat com membre de la Comissió per A.Mª Alcover per transcriure els manuscrits. Vocal de la Junta de la Caixa Sa Nostra. BOBM 1944, 450. Darder F0294.