Alzamora Tauler, Mateu

Tornar al llistat

Felanitx, 03/04/1862
Prev. 19/09/1885
Def. 10/09/1933
Prevere: Maó 19.09.1885 Custos i Vicari a les esglésies de Felanitx fins l’any 1895 passà de Vicari in Capite de Ses Salines, donant gran impuls a l’obra de la nova església. L’any 1888 el Govern va vendre la muntanya de sant Salvador de Felanitx i Mn.Mateu, amb un grup de felanitxers la compraren i feren les gestions pertinents perquè l’administraciò passàs a la parròquia i hi establiren els ermitans. L’any 1998 passà a Alcúdia com Ecònom, esdevenint-ne Rector l’any següent i hi restà finsl’any 1913, que havent participat en les oposicions obtingué la parròquia de Pollença, on hi restà fins l’any 1922. Féu les restauracions necessàries seguint les indicacions de Miquel Costa i Llobera, al qual l’unia una forta amistat. Dia 14.12.1922 es llicenciava en Teologia a València i dia 27 era nomenat Canonge Mestrescola morí a Palma 10.09.1933 Fou un gran protector dels ermitans, que declarà sos hereus. Fou l’impulsor de la construcció del monument de Jesús Salvador que hi ha a Felanitx, on hi resposen les seves despulles. BOBM 1932, pàg, 340-341. Sunyer 258. Cifre pàg. 88-102. BOBM passim.