Franch Ballester, Sebastià

Tornar al llistat

Sa Pobla, 16/09/1935
Prev. 22/12/1962
Def. 17/02/2006
Després dels estudis del Batxillerat passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Participà en el certamen presentant el Nº 441. Fou ordenat prevere dia 22.12.1962 exercia el ministeri i treballava en el Secretariat de Missions, essent fervent predicador en l’apostolat que desenvolupava la naixent Fraternitat Missionera del Verbum Dei. Amb ella passà (1966) a Perú i allà, l’any 1971, es secularitzà. Morí a Eivissa, on regentava un comerç. Darder F0323.