Gacias Salom, Bernat

Tornar al llistat

Sineu, 01/01/1864
Prev. 01/01/1891
Def. 00/00/0000
Prev. Setembre 1891 esmerçà la vida ministerial servint la parròquia de Sineu. Darder G0045