Gayà Barceló, Joan

Tornar al llistat

Vilafranca, 10/05/1874
Prev. 12/03/1912
Def. 29/01/1962
L’any 1892 començà els estudis al Seminari. Ingressà a l’Orde dels Cister i de 1906 a 1912 estudià al Monestir del Valle de san José (Madrid). Fou ordenar prevere a Toledo dia 12.03.1912. Deixà el monestir i l’any 1914 ja el trobam com prevere Adscrit a la parròquia de Vilafranca. De 1921 a 1922 visqué a Lloseta al servei del Comte d’Ayamans. De 1922 a 1925 treballà a la diòcesi de Girona, com Regent de la parròquia de Blecua. Retornat a Mallorca s’incardinà a la nostra Església i es dedicà a predicar per les parròquies de la rodalia. Els darrers anys visqué a la Casa del sacerdot, on hi finà. BOBM 1962, 49.