Gayà Galmés, Ramon

Tornar al llistat

Sant Joan, 10/12/1873
Prev. 17/12/1898
Def. 01/06/1966
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898 Dia 27.01.1898 féu Títol de Patrimoni. Dia 02.07.1900 demanava permís per anar cinc anys a Amèrica i dia 29.12.1903 se li renovava el permís per exercir el ministeri a Santa Fe. El 1908 i 1909 era el Vicari de la parròquia de Godekan i el 1909 era el Rector de la parròquia de Cañada de Gómez. El 1924 era el Rector de la parròquia de Dolores (La Plata). Retornat a Mallorca en la dècada dels anys 30, regentà l’escola parroquial de Sant Joan, fou nomenat Cronista de la Vila. Ordenà l’Arxiu Municipal i esdevingué Bibliotecari de l’Ajuntament. Col·laborà en la revista Documenta 1941-1947, publicà , el 1950, Breve historia del Santuario de Nuestra Senyora de Consolación en San Juan. BOBM 1966, 198; GEM VI, 208; Estelrich, 150; Fiol, 433. Darder G0170.