Gayà Riera, Sebastià

Tornar al llistat

Felanitx, 31/07/1913
Prev. 22/05/1937
Def. 27/12/2007
El 1926 entrà al Seminari i el 1929 aconseguí una beca a La Sapiència, d’on en fou Rector de 1934 a 1937. Participà al Certamen presentant el Nº 480 i 481. Fou ordenat prevere dia 22.05.1937. El 1939 fou nomenat Professor del Seminari mentre treballava en les Congregacions Marianes i a l’Acció Catòlica. El 1948 fou nomenat Secretari de Cambra i dia 23 de Juliol prenia possessori d’una Canongia de Gràcia. Bé treballà amb el Bisbe Hervàs i el grup de preveres i seglars que idearen i promogueren els coneguts con Cursillos de Cristiandad. Quan Hervàs deixà Mallorca (1955) passà a Madrid on entre altres càrrecs fou Sots-Director del Secretariat Nacional dels Cursets de Cristiandat. Hi fundà i dirigí l’Escola de Dirigents de Sant Pau. Dia 10.03.2005 li fou concedit el títol de Prelat d’Honor de S.S L’any 2006 deixa Madrid i s’estableix a la Vall de Sóller, on morí. Ha donat a la impremta: 1952 Todo por Él (Barbara de Lacy Sureda) 1960 Reflexiones para cursillistas de Cristiandad; 1990 La Segunda Evangelización de Europa en el pensamiento de Juan Pablo II. Documentos y Estudios. 2007 La Hora Apostólica. 2013 Carisma y espiritualidad de Cursillos de Cristiandad. Documentos históricos. BOBM 2008, 90-91; GEM VI, 209. AC 1702. Rosselló VIII, 310. Darder G0180. L’any 2017 la BAC ha publicat el llibre de José Antonio Méndez: El hombre de la ilusión.