Ballester Montserrat, Bartomeu

Tornar al llistat

Rubí del Vallès, 24/09/1900
Prev. 19/07/1926
Def. 26/12/1993
De família campanera nasqué a Rubí del Vallés dia 24.09.1900. Estudià al Seminari de Mallorca, on ja mostrà forta inclinació a la Música. Participà en el Certament presentant el nº 127. Fou ordenat prevere el 19.07.1926. Amplià estudis musicals a Sabadell i a París. El 1947 obtingué el Benefici d’Organista en la Catedral de Saragossa i l’any 1951 passà a Mallorca gaudint el mateix Benefici. Ha compost i editat 12 Albums Musicals (Orgue, Cant Coral, Música popular) Morí el 26.12.1993. BOBM 1994 pàg. 130-132. Reus i Mas, Gabriuel: Bartomeu Ballester Monserrat Organista de la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar de Saragossa i de la Seu de Mallorca. Campos 1997 GEM I pàg. 372. BOBM 1922, *11; 1924, 72, 74, 75, *8, *9, *13; 1925, 148, 152, 202; 1936, 72; 1940, 439; 1951, 383; 1957, 386.