Galmés Femenias, Joan Antoni

Tornar al llistat

Sant Llorenç des Cardassar, 01/01/1854
Prev. 10/03/1883
Def. 10/08/1937
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 04.02.1881 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 10.03.1883. Començà l’exercici de son ministeri en la parròquia nadiua fins que dia 01.04.1888 fou nomenat Vicari de sa Pobla. Dia 18.01.1890 renuncià a la Vicaria per entrar a la Companyia de Jesús i poder anar a Missions. Bé treballà a Filipines. Fiol 402. Darder G0012. Pons 299