Arcas Obrador, Bartomeu

Tornar al llistat

Campos, 07/01/1904
Prev. 18/12/1926
Def. 06/05/1973
Fou ordenat el 18.12.1926 Havia participat en el certamen nº 100. Dia 17.11.1925 va fer títol de Patrimoni. Ordenat prevere quedà Adscrit a la parròqui campanera fins que l’any 1947 fou nomenat Vicari de La Calònia. El 1948 Ecònom de S’Arenal i L’any 1951 fou nomenat Ecònom de la Immaculada Concepció, càrrec que tingué fins que li arribà la jubilació i es reintegrà en la parròquia nadiua de Campos, on morí el 06.05.1973. Reus II, pàg. 200-201; Sunyer 342-343