Galmés Soler, Joan

Tornar al llistat

Sant Llorenç, 21/11/1890
Prev. 18/12/1915
Def. 02/02/1973
Fou ordenat prevere dia 18.12.1915. Dia 16.05.1915 féu el Títol de Patrimoni. De 1916 a 1917 Vicari de Gènova. De 1917 a 1920 Vicari de Binissalem. Aquest any retorna a Sant Llorenç comVicari de la parròquia i l’any 1942 fou nomenat Rector, càrrec que exercí fins el 1954 que en renuncià. Allà li arribà la mort. BOBM 1973, 51. Darder G0032.