Gamundí Colom, Llorenç

Tornar al llistat

Palma, 03/05/1870
Prev. 20/03/1896
Def. 30/12/1946
Fou ordenat prevere dia 20.03.1896. Havia fet Títol de Patrimoni dia 19.08.1894. Començà l’exercici del ministeri servint com capellà interí, al Manicomi. L’any 1912 fou nomenat Vicari dels Hostalets fins que l’any 1925 fou nomenat capellà del Manicomi, càrrec que tingué fins que li arribà la mort. BOBM 1947, 12. Darder G0050.