Gamundí Llabrés, Antoni

Tornar al llistat

Sencelles, 01/01/1866
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere dia 14.03.1891. Havia fet títol de Patrimoni dia 18.09.1888. Dia 08.09.1888 va entrar a l’Oratori de sant Felip Neri, on hi romagué fins el 27.11.1899. Deixà l’Oratori a causa de la malaltia greu que patia el seu germà sacerdot Miquel, que morí dia 09.12.1899. Exercia el ministeri en la parròquia nadiua fins que dia 17.06.1915 fou nomenat capellà de Biniali.