Gamundí Tomàs, Lluís

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1835
Prev. 22/09/1861
Def. 01/06/1911
Fou ordenat prevere dia 22.09.1861. Començà l’exercici mninisterial en la parròquia de Sant Miquel, primer con Beneficiat i després en fou nomenat Vicari. L’any 1870 obtingué un Benefici del Concordat a la Seu. És el soci 134 (1888) del BSAL L’any 1875 se li concedí una Canongia de Gràcia. Morí BOBM 1911, 195. AC 1585. Darder G0057. HdC 1911, 116.