Garau Estrany, Mateu

Tornar al llistat

Inca, 14/07/1858
Prev. 24/09/1881
Def. 18/02/1923
Començà els estudis eclesiàstics i l’any 1877 entrava a la Sapiència. Dia 18.12.1880 era el Rector d’aquesta Institució i celebrant-se el dia de la festa, a iniciativa de Bartomeu Ferrà i Perelló (1843-1924) sortí la idea de fundar la Societat Arqueològica Lul·liana, a la qual sempre hi quedarà adscrit aquest prevere, tenint el nº de Soci 001. Dia 17.05.1879 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat dia 24.09.1881 començant l’exercici del ministeri en la parròquia de Santa Creu. Dia 15.12.1885 fou nomenat Vicari in Capite de Son Sardina i dia 03.06.1890 rebia el nomenament de Vicari de Santa Creu. Dia 21.01.1893 rebia el nomenament de Rector Arxiprest de Puigpunyent. Aquí estant, l’any 1893, aconseguia, al Seminari Central de València, el Doctorat en Teologia i la Llicenciatura en Dret Canònic, participant, aquest mateix any, a les oposicions que hi hagué per a Canonge Magistral Dia 14.05.1899 prenia possessori de la Rectoria ciutadana de sant Miquel, i dia 08.05.1900, després de les preceptives oposicions, rebia la colació canònica de la canongia de Penitencier de la Seu. Quan el bisbe Campins creà la Comissió per editar les Obres de Ramon Llull, en fou nomenat membre. Sempre mantingué una relació ben cordial amb la seva ciutat, on hi tenia la família, sobretot en el Serral de les Monges, on hi vivia sa mare. Amb al seu germà Nadal, també Canonge, patrocinaren múltiples activitats religioses i culturals en la ciutat d’Inca, sobretot en la memòria de Sor Clara Andreu, de la qual en foren uns fervents devots i col·laboradors. L’Ajuntament d’Inca dedicà un carrer, al Serral, a nom dels Germans canonges Garau. BOBM 1923, 155. AC 1611. Darder G0053 HdC 1923, 53.