Garau Estrany, Nadal

Tornar al llistat

Inca, 13/04/1867
Prev. 21/03/1896
Def. 30/03/1939
Començats els estudis eclesiàstics al Seminari, l’any 1893, després de les prescrites oposicions, entrà a la Sapiència, d’on també en fou Rector . Dia 13.08.1894 feia son Títol de Patrimoni Ordenat prevere el 21.03.1896, el 1897 obtenia la Llicenciatura en Teologia en el Seminari de València. De 1898 a 1900 fou el Vicari in Capite de Capdellà. L’any 1900 fou nomenat Ecònem de Llucmajor, i l’any següent n’esdevé Rector i Arxiprest. El 1901, al Seminari de Tarragona, obtenia la Llicenciatura en Dret Canònic. Era col·laborador de Mn. Alcover en l’obra del Diccionari. A la mort del Canonge Doctoral Gaspar Vidal i Vidal (30.12.1902) es convocaren oposicions a aquesta canongia, a la qual s’hi presentaren: Mn. Gabriel Llompart i Jaume, professor de Teologia Dogmàtica del Seminari; Mn. Nadal Garau i Estrany, Rector de Llucmajor; Mn. Martí Torres i Laguna, professor de llatí al Seminari d’Osca i Mn. Joan Garau i Vila professor de Dret Canònic al Seminari. Mn. Nadal aconseguí la prebenda de la qual gaudí fins a la seva mort. Afegí a aquesta tasca el ser Secretari del Capítol i Catedràtic d’Institucions Canòniques del Seminari. Dia 31.03.1903 en rebia la colació canònica. Moltes foren les activitats religioses, culturals i cíviques que dugué a terme Mn. Nadal. El 1928, en el tercer centenari de la mort de Sor Clara Andreu, en publicà una senzilla biografia, com també la memòria (1908) del nou sepulcre que fou inclós en la biografia de Josep Barberí. També donà a la impremta: 1914 Breve cartilla cívivo-moral (para hombres); Breve Cartilla cívico moral (para señoritas). Cartilla cívico-moral para niños. Cartilla cívico- moral. Breve Grado Medio. Cartilla Cívico-moral para señoritas. Grado medio. Dia 22.02.1927 rebia la “Cruz de oro de Benemérito de 2º grado” concedida pel Consell Suprem de Roma. BOBM 1939, 136; AC 1635. GEM VI, 157. Darder G0064 HdC 1921, 92.