Garau Frau, Damià

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1856
Prev. 22/03/1890
Def. 24/11/1921
Fou ordenat prevere dia 22.03.1890. Dia 21.02.1889 féu Títol de Patrimoni. Esmerçà tota la vida ministerial servint en la parròquia de Santa Eulàlia. BOBM 1921, 433. Darder G0066.