Niell Pasqual, Joan

Tornar al llistat

Sineu, 30/06/1869
Prev. 24/09/1892
Def. 13/08/1945
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892. Dia 24.09.1891 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 12.11.1894 fou nomenat Vicari in Capite de Banyalbufar. Dia 01.07.1895 fou nomenat Regent de la parròquia d’Algaida. El 1899 passà com Rector Arxiprest de Puigpunyent. Fou bon col·laborador de Mn. Alcover en l’obra del Diccionari. El 1901 Rector de la vila de Sant Joan, on hi creà fortes tensions sortint d’aquella parròquia el 1929, si bé el 1920 li fou donat un Regent en la persona de Mn. Francesc Mas i Galmés. Dia 12.12.1929, a la mort del Rector Sebastià Esteve i Flaquer, fou nomenat Ecònem de la parròquia de l’Almudaina, càrrec que regentà fins que aquella parròquia fou suprimida, passant a gaudir, dia 15.06.1938 d’un Benefici del Concordat. BOBM 1945, 289. Estelrich, 35. AC 1640.Darder N0078. GEM XV, 327.