Nicolau Villalonga, Llorenç

Tornar al llistat

Binissalem, 22/03/1865
Prev. 19/12/1891
Def. 01/03/1944
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Dia 10.01.1891 havia fet Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Dia 01.08.1892 fou nomenat Vicari de Santa Margalida, on hi restà fins el 1893, que retornà a Binissalem. L’any 1930 fou nomenat Rector de l’església de la Transfiguració del Senyor de Binissalem (Frares Agustins) i exercí el càrrec fins a la mort. BOBM 1944, 98. Darder N0076.