Nicolau Truyol, Antoni

Tornar al llistat

Alcúdia, 01/01/1941
Prev. 19/06/1966
Def. 01/01/1988
Acabat el Batxiller elemental entrà al seminari per fer els estudis eclesiàstics. Participà en le certamen amb un treball sobre qüestions mèdico morals en el magisteri de Pius XII. Fou ordenat prevere dia 19.06.1966 Ordenat prevere sortí de Mallorca per ampliar estudis a Comillas, on es llicencià en Teologia, passant el 1969 a l’Institut Lumen Vitae de Brusel·les on hi romangué fins el 1971, llicenciant-se en Catequesi i Pastoral. Passà a Amèrica on es llicencià en Psicologia. Deixà el ministeri el 1973 i exercí la novella professió, fins que morí assessinat. Fiol 740.