Nicolau Riutort, Joan

Tornar al llistat

Petra, 19/12/1893
Prev. 22/12/1917
Def. 17/05/1959
Fou ordenat prevere dia 22.12.1917 Dia 20.11.1916 va fer Títol de Patrimoni. De 1918 a 1919 Vicari in Capite de Biniamar, passant aquest any al Seminari com Professor. Regentà les Càtedres de Llatí, Geometria, Cosmologia, Teodicea, Història Natural i Teologia. Dogmàtica. S’havia llicenciat en Teologia. De 1919 a 1929 celebrava al Col·legi de La Sapiència. De 1929 a 1939 fou el Capellà del Monestir de Santa Elisabet. L’any 1939 fou nomenat Ecònem de Santa Eulàlia on hi restà fins a la mort. L’any 1941, anys de la fam, creà , mitjançant el Secretariat parroquuial de caritat, un menjador per a infants pobres. BOBM 1959, 162. Torrens II, 234. Darder N0071.