Garau Frau, Manuel

Tornar al llistat

Palma, 09/10/1875
Prev. 19/12/1903
Def. 26/07/1949
Fou ordenat prevere dia 19.12.1903. Dia 17.10.1902 féu Títol de Patrimoni. L’any 1906 gaudia d’un Benefici en la parròquia de Sant Nicolau i estava Adscrit a l’església de sant Francesc abans de l’arribada dels PP. de la TOR. L’any 1910 passa com Adscrit en la parròquia de Sant Jaume i el 1929 Adscrit en la parròquia de Santa Eulàlia, on morí. BOBM 1949, 328. Darder G0068.